OSP Spytkowo

Kolejna odsłona Giżyckiej Akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego odbędzie się 4 listopada 2015 w Urzędzie Gminy Giżycko, w godzinach 9-14. Rejestracji dokona ekipa RCKiK Białystok.

1.Czym jest szpik? 

Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym, zawierającym komórki macierzyste krwiotwórcze odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Mnożąc się przez całe życie, dają one początek komórkom, z których powstają krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki. Pamiętajmy, że mówiąc o przeszczepianiu szpiku tak naprawdę myślimy o przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.Ich klasycznym źródłem do transplantacji jest szpik. Innym źródłem komórek krwiotwórczych jest krew obwodowa, stąd alternatywną metodą do pobrania szpiku jest pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej metodą separacji komórek. 

2.Czemu służy przeszczepianie szpiku? 

Przeszczepienie szpiku jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje komórek krwiotwórczych, aby żyć. 

3.Czy oddawanie szpiku jest bezpieczne? Pobieranie i przeszczepianie szpiku odbywa się jedynie w upoważnionych Ośrodkach Transplantacji Szpiku według dokładnie określonych medycznych kryteriów. Szpik do przeszczepiania pobiera się w szpitalu w znieczuleniu.Zabieg pobierania szpiku jest zatem bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy. Komórki szpiku ulegają stałej regeneracji dzięki czemu ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany.

4. Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 40 lat i jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku lub jest osobą spokrewnioną genetycznie z biorcą. Aby zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku , wystarczy przybyć dania 16 kwietnia do Urzędu Gminy Giżycko przy ul.Mickiewicza ,wypełnić ankietę i oddać 10 ml krwi w celu wykonania badania zgodności tkankowej HLA

5. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o oddanie kolejnych 10 ml krwi do dalszych badań HLA i 10 ml do badań wirusologicznych.

6.Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę, jak i biorcy mają na celu potwierdzenie zgodności antygenowej między nimi oraz wykluczenie obecności wirusów, które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie.

7.W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności , przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu, bądź nie, swojego szpiku choremu.

8.Po podjęciu decyzji na tak, na kilka tygodni przed planowaną transplantacji, od dawcy pobiera się krew do autotransfuzji. Będzie ona podana dawcy z powrotem w trakcie pobierania szpiku.

9.Szpik pobiera się na dwa sposoby:
- z talerza kości biodrowej.Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym, tak że dawca nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.
- pobieranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu stymulującego podziały komórek krwiotwórczych. 

Wybór metody pobrania następuje po uzgodnieniu z dawcą.

10.Szpik pobrany od dawcy zostaje podany pacjentowi do żyły głównej. Jest to zabieg technicznie zbliżony do transfuzji krwi.