OSP Spytkowo

Już po raz kolejny odbędzie się Giżycka Akcja Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Akcja odbędzie się 1 kwietnia 2014, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko i będzie trwać od godziny 9 do godziny 15.

 

1.Czym jest szpik?

Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym , zawierającym komórki macierzyste krwiotworzenie odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Mnożąc się przez całe życie ,dają one początek komórkom ,z których powstają krwinki czerwone,krwinki białe oraz płytki.Pamietajmy , że mówiąc o przeszczepianiu szpiku tak naprawdę myślimy o przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.Ich klasycznym źródłem do transplantacji jest szpik. Innym źródłem komórek krwiotórczych jest krew obwodowa, stąd alternatywną metodą do pobrania szpiku jest pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej metodą separacji komórek.

2.Czemu służy przeszczepianie szpiku?

Przeszczepienie szpiku jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje komórek krwiotwórczych, aby żyć.

3.Czy oddawanie szpiku jest bezpieczne ? Pobieranie i przeszczepianie szpiku odbywa się jedynie w upoważnionych Ośrodkach Transplatacji Szpkiu według dokładnie określonych medycznych kryteriów.Szpik do przeszczepiania pobiera się w szpitalu w znieczuleniu.Zabieg pobierania szpiku jest zatem bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy.Komórki szpiku ulegają stałej regeneracji dzięki czemu ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany.

4. Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 40 lat i jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku lub jest osobą spokrewnioną genetycznie z biorcą .Aby zarejestrować się jako potencjalny dawca szpkiu , wystarczy przybyć dania 16 kwietnia do Urzędu Gminy Giżycko przy ul.Mickiewicza ,wypełnić ankiete i oddać 10 ml krwi w celu wykonania badania zgodności tkankkowej HLA

5. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę , jest on proszony o oddanie kolejnych 10ml krwi do dakszych badań HLA i 10ml do badań wirusologicznych.

6.Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę , jak i biorcy mają na celu potwierdzenie zgodności antygenowej między nimi oraz wykluczenie obecności wirusów , które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie .

7.W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności , przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procesurę pobrania szpiku oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu , bądź nie, swojego szpiku choremu.

8.Po podjęciu decyzji na tak , na kilka tygodni przed planowaną transplantacji , od dawcy pobiera się krew do autotransfuzji.Będzie ona podana dawcy z powrotem w trakcie pobierania szpiku.

9.Szpik pobiera się na dwa sposoby:
- z talerza kosci biodrowej.Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym , tak że dawca nie odczuwa bólu , a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.
-pobieranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej,po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu stymulującego podziały komórek krwiotwórczych.

Wybór metody pobrania następuje po uzgodnieniu z dawcą.

10.Szpik pobrany od dawcy zostaje podany pacjentowi do żyły głównej. Jest to zabieg technicznie zbliżony do transfuzji krwi.