OSP Spytkowo

Zbliża się okres rozliczeń rocznego podatku. Nie pozwól aby Twój 1 % został zmarnowany. Wystarczy by w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać OSP w Spytkowie jako organizację, dla której zostanie przekazany 1 % Twojego podatku !!!