OSP Spytkowo

W dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie, w którym uczestniczyli czynni członkowie oraz Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko, Rafałko Leszek Stanisław Radny Gminy Giżycko, bryg. mgr Gij Arkadiusz Przedstawiciel PSP Giżycko.  Zebranie otworzył i prowadził Druch Zbigniew Mróz Prezes OSP.  Podczas zebrania został podsumowany miniony rok 2017, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt, szkolenia druchów, wyjazdy do akcji. W których uczestniczyliśmy 125 razy . Zostały także omówione plany do realizacji na rok następny 2018.