OSP Spytkowo

DRUHNY I DRUHOWIE

CZŁONKOWIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY CYWILNI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Stało się już piękną tradycją, że co 5 lat organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to w dniu 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Do tych chlubnych kart historii odwołujemy się współcześnie i od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych oraz ich Duszpasterzy, organizujemy Pielgrzymkę środowisk pożarniczych do Sanktuarium Jasnogórskiego. Przypadająca w bieżącym roku kolejna VI Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę stała się inspiracją do zaproszenia Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się 24 kwietnia 2010 roku o godzinie 12.00.. Niech dzień ten będzie swoistym hołdem – wotum wdzięczności Polskiego Pożarnictwa za opiekę nad naszą służbą, niech te podniosłe chwile będą symbolem jedności strażackiej rodziny, a liczny udział Pielgrzymów zapewni godną oprawę naszego Święta. Szanowni Państwo! Organizatorzy Pielgrzymki zwracają się o wsparcie finansowe dla tej szczytnej inicjatywy. Organizacja Pielgrzymki wymaga poniesienia określonych nakładów finansowych, które – wzorem lat ubiegłych – pokryte zostaną ze składek uczestników. Zwracamy się zatem z prośbą o dobrowolne wpłaty na konto organizatora tj. Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach: Kredyt Bank S.A.II Oddział w Katowicach: 75 1500 1445 1214 4006 1502 0000 z dopiskiem: „wpłata na organizację VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków”. Darowizna w kwocie minimalnej 50 zł będzie gwarantowała otrzymanie pamiątkowego okolicznościowego ryngrafu. Zwracamy się także z apelem do kadry kierowniczej oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz jednostek organizacyjnych PSP wszystkich szczebli o właściwe rozpropagowanie wśród Druhów oraz podległych strażaków i pracowników cywilnych informacji o Pielgrzymce. Pragniemy by udział w Niej był przeżyciem duchowym dla licznie przybyłych uczestników, a poczty sztandarowe, orkiestry i chóry strażackie stworzyły piękną i godną oprawę tego Święta. Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę Częstochowa, marzec 2010 r.Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin449/public_html/templates/dd_appledesign_75/includes/posticontags_18.php on line 6