OSP Spytkowo

Ś.P. Druh Wacław Surdykowski (12.05.1910 r. – 12.05.2012 r.). Najstarszy Strażak Ochotnik w powiecie giżyckim i zarazem jeden z najstarszych w województwie Warmińsko – Mazurskim i kraju. Urodził się 12.05.1910 r. w miejscowości Paproć Duża. Przez większość życia mieszkał w Spytkowie k. Giżycka gdzie prowadził 12,5 ha gospodarstwo rolne. Był współzałożycielem Ochotniczej Straży

Pożarnej w Spytkowie i zarazem jej pierwszym Komendantem (w latach 1950-1952). W latach 1958-1962 Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Giżycku, w latach 1962-1966 radny Powiatowej Rady Narodowej w Giżycku, w latach 1976-1980 radny Gminnej Rady Narodowej w Giżycku. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami – m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem PSL – „Złotą Koniczynką”, medalem za Zasługi Dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa, honorowym odznaczeniem FML Giżycko – „Młodzieżowym Odznaczeniem Ludowego Złotego Runa” oraz wieloma odznaczeniami ZOSP RP: Złotym Znakiem Związku, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Otrzymał też wiele dyplomów jako przodujący rolnik, mistrz hodowli bydła i koni oraz dużej wydajności z hektara. Od 4 lat mieszkał u córki w Giżycku, gdzie 12.05.2012 r. w dniu swoich 102 urodzin odszedł do Domu Ojca w Niebie.

 

15.05.2012 r. odbył się pogrzeb Ś.P. Druha Wacława Surdykowskiego. Uroczystości zaczęły się kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku skąd nastąpiło wyprowadzenie ciała Ś.P. Wacława Surdykowskiego. Następnie w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Giżycku (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyła się żałobna Msza Święta. Po czym ciało Ś.P. Wacława Surdykowskiego zostało złożone w grobie na cmentarzu przy ul. Leśnej w Giżycku. W pogrzebie Ś.P. Wacława Surdykowskiego uczestniczyła liczna delegacja strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie na czele z Prezesem OSP Spytkowo – Zbigniewem Mrozem i Naczelnikiem OSP Spytkowo – Tomaszem Ogrodowczykiem; delegacja z Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Giżycku – Jerzym Kunickim; delegacja ze Straży Miejskiej w Giżycku na czele z Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej w Giżycku – Mirosławem Dworakiem oraz delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z Wacławem Strażewiczem – Prezesem ZP PSL w Giżycku, Wicestarostą Giżyckim oraz Rafał Zarycz – Sekretarz ZP PSL w
Giżycku, Członek Rady Naczelnej PSL, Prezes Zarządu Koła Miejskiego PSL w Giżycku. W uroczystościach żałobnych były wystawione również dwa poczty sztandarowe – sztandar Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Giżycku oraz sztandar Forum Młodych Ludowców Ziemi Kętrzyńskiej.