klub hdk

Opublikowano: sobota, 24, styczeń 2015 12:42

Początki zorganizowanego krwiodawstwa w naszej jednostce sięgają roku 2006 . Przystąpiliśmy wówczas do programu -strażacy w honorowym krwiodawstwie PCK:"Ognisty ratownik-gorąca krew"- oddając w pierwszej edycji 3150 ml krwi.
W kolejnych latach druhowie OSP Spytkowo oddawali krew jako krwiodawcy niezrzeszeni w żadnym klubie.W tym czasie wielokrotnie organizowane były akcje oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących , zarówno dotkniętych chorobami jak i poszkodowanych w wypadkach.
Wstępną decyzję o założeniu własnego Klubu HDK podjęliśmy w 2008 roku. Rozmowy organizacyjne z PCK w Olsztynie zostały uwieńczone sukcesem. W marcu 2009 roku na zebraniu członków OSP została podjęta uchwała o powołaniu do życia Klubu HDK OSP Spytkowo (zarejestrowany 7.04.2009 w PCK Olsztyn), przystąpiło do niego 27 osób. Obecnie grono klubowiczów wzrosło do 36 osób(w tym 6 osób niebędących członkami OSP ).Członkowie Klubu HDK OSP Spytkowo oddają rocznie 25-30 litrów " daru życia".
Na szczególną uwagę zasługuje akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zorganizowana po raz pierwszy w Giżycku .Inicjatorami akcji był Klub HDK OSP Spytkowo i Urząd Gminy Giżycko. Efektem tej akcji było pozyskanie 22.04.2010 168 osób, które zarejestrowano w Centrum Banku Szpiku Kostnego .