OSP Spytkowo

Opublikowano: sobota, 24, styczeń 2015 18:37

18 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Giżycko odbyła się pierwsza akcja poboru krwi. Organizatorami akcji byli: Klub Honorowych Dawców Krwi OSP Spytkowo oraz Gmina Giżycko. Poboru

krwi dokonał personel Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Giżycku. Podczas trwania ackji, krew oddało 14 osób.

 

 

Kategoria: